Cedeo certificering Kenneth Smit

Iedere 2 jaar voert Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek uit.
Uiteraard heeft Kenneth Smit ook dit jaar weer mee gedaan. Wij zijn
er trots op te kunnen melden dat Cedeo ons ook voor 2015 en 2016
weer betiteld heeft als erkende trainingsorganisatie!
Cedeo bestaat sinds 1980 en is een initiatief van HR-managers bij de grootste bedrijven en instellingen
van Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken. Directe aanleiding
voor de oprichting destijds was het nijpende gebrek aan inzicht in de kwaliteit en het aanbod van
bedrijfsopleidingen. Om voor de Cedeo-erkenning in aanmerking te komen dient een trainingsorganisatie
te voldoen aan zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria. Zo moet minimaal 80% van
de opdrachtgevers ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de dienstverlening, de samenwerking én
de behaalde resultaten.

Grondig klanttevredenheidsonderzoek: de basis van elke Cedeo-erkenning

Aanbieders van opleidingen en andere HR-diensten nemen zelf het initiatief voor een Cedeo-erkenningsprocedure. Centraal hierin staat een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Cedeo voert dit –met toestemming van deze aanbieders- uit onder bestaande klanten en opdrachtgevers van die aanbieders, in de vorm van een uitvoerig onderzoek. De resultaten worden gepresenteerd in een rapport, waarin ook eventuele verbeterpunten zijn aangegeven.

Strikte beoordelingscriteria

Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen moet voldaan worden aan nauw omschreven kwantitatieve en kwalitatieve criteria. In ieder geval moet minimaal 80% van de klanten en opdrachtgevers aangeven ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten. De score wordt scrupuleus vastgesteld aan de hand van het Cedeo klanttevredenheidsonderzoek.

 

De Cedeo-erkenning houdt zijn waarde

Voldoet een organisatie aan alle eisen, dan ontvangen ze de Cedeo-erkenning. Deze is geldig voor een periode van twee jaar. Voor voortzetting van de erkenning is een nieuw klanttevredenheidsonderzoek met positief resultaat vereist. Voldoet de organisatie bij zo’n herhalingsscreening niet meer aan de eisen, dan wordt de Cedeo-erkenning pas verlengd als alle gesignaleerde verbeterpunten daadwerkelijk zijn aangepast.

Cedeo certificering Kenneth Smit

Uit het Cedeo onderzoek is gebleken dat we een 8,4 scoren voor onze Open Trainingen en een
9,2 voor onze Maatwerktrainingen. Een resultaat om trots op te zijn!

Kenneth Smit - Cedeo

 

Contact